MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Aktualności

27.07.15

Konferencja podczas LUBSACRO

W dniu 29 września 2015 r. podczas trwania targów sakralnych LUBSACRO odbędzie się konferencja pod nazwą


  "Model Diakonijny Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

jako  fundament wspólnoty parafialnej".


Panel skierowany jest  do  osób duchownych, katechetów, nauczycieli, członków stowarzyszeń i rad parafialnych. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wspieranie działalności religijnej oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób ze szczególnym odwołaniem do kultury chrześcijańskiej.


Panel tematyczny poprowadzi ks. dr Waldemar Szlachetka, Proboszcz Parafii pw. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu, członka Referatu ds. Ewangelizacji Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”. Organizatorem konferencji jest Fundacja PRO PUBLICO z Poznania.

Zapraszamy godz. 14:00, Sala konferencyjna B 1. Parter, Hala A

21.07.15

Bezpłatne warsztaty - Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

Uwaga!

Zostało już tylko 18 miejsc na bezpłatne warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Pedagogów NATAN.

Warsztaty pn. „ Katechizowany w świecie mediów” 

Prowadząca: mgr Agnieszka Szajda.  Adresaci: nauczyciele wszystkich poziomów nauczania

                       Opis warsztatów:  Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, nakłada na nauczycieli obowiązek wychowania do mediów. W jaki sposób nauczyciel religii może podjąć to zobowiązanie?. Co to są kompetencje komunikacyjno-medialne i jak je kształtować u uczniów? Jak wychowywać do korzystania z mediów? Jak integrować treści edukacyjno-medialne z programem nauczania religii?. Próba odpowiedzi na powyższe pytania zostanie podjęta podczas 5 godzinnych dydaktycznych zajęć warsztatowych dedykowanych katechetom oraz wszystkim osobom zainteresowanym tą problematyką.


Data: 29 września 2015 r. godz. 15.00 - 19.00

Miejsce: Targi Lublin S.A. Lublin ul. Dworcowa 11.


Zapisów można dokonać wysyłając informację na adres e.kolodynska@targi.lublin.pl podając:

- imię i nazwisko

- datę urodzenia

- miejsce urodzenia


21.07.15

„Męska osobowość, a męska duchowość”- spotkanie autorskie

Podczas Targów LUBSACRO Wydawnictwo GAUDIUM serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z ks. prof. Adamem Rybickim poświęcone zagadnieniom duchowości mężczyzny i jego osobowości. Lew i Baranek to publikacja ukazująca wzorce męskości.


Ks. dr hab. Adam Rybicki (ur. 1967 r.) – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej; adiunkt w Instytucie Duchowości  Systematycznej i Praktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie prowadzi wykłady z zakresu rozwoju duchowego, duchowości maryjnej, doświadczenia duchowego i mistycznego; absolwent Podyplomowego Studium Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego dla Duchowieństwa; prowadzi wykłady i konferencje w parafiach, domach zakonnych i seminariach duchownych w kraju i za granicą (Niemcy, Szwecja, Litwa, Włochy); prowadzi rekolekcje dla największej w świecie katolickiej organizacji braterskiej „Rycerze Kolumba” (Knights of Columbus); jest autorem kilku książek i licznych artykułów oraz recenzentem; aktywnie promuje wzorce męskości poprzez kanał YouTube.

07.07.15

Konkurs plastyczny "Moja Parafia"

W tym roku w ramach Targów LUBSACRO przygotowaliśmy także atrakcje  dla członków wspólnoty parafialnej. W dniach od 17.08.2015 do 29.09.2015 roku zostanie zorganizowany konkurs pod nazwą ,,MOJA PARAFIA”. Aby wziąć w nim udział wystarczy samodzielnie przygotować pracę plastyczną  (format A4) przedstawiającą  obraz Kościoła, sylwetkę księdza bądź dowolną scenę z życia parafii. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na wystawie, organizowanej podczas Targów Sakralnych. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Konkurs Plastyczny".


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9